Elg, foto Piotr Repnik

Elg hører med til kategorien høstbart vilt. Foto: Piotr Repnik.

Fylkeskommunen har forvaltningsansvar

Fylkeskommunen har regionalt forvaltningsansvar for de fleste høstbare arter av vilt og innlandsfisk. Dette innebærer at for eksempelvis elg, hjort og rådyr er det fylkeskommunen som har førstelinjeansvaret på regionalt nivå, primært i rollen som veileder, tilrettelegger og koordinator for forvaltningen.

Ansvaret gjelder også forvaltning av innlandsfiskeressursene i fylket, med vekt på bevaring av gode fiskemuligheter for fritidsfiskere og økt verdiskaping.

Forslag til Regional plan for høstbart vilt og innlandsfisk 2016-2028 er nå på høring.

Vil gjerne ha innspill til planforslaget

Som en del av høringsprosessen arrangeres åpne møter, og møtet i vår region er lagt til plenumssalen, Fauske hotell, mandag 9. november kl. 18.30.

På møtet presenteres planforslaget, og det blir tid til innspill og diskusjon.

Det serveres kaffe og kaker. Alle er velkommen.

Bærekraftig bestandsutvikling

Hovedmålsettingen for planarbeidet er å legge til rette for at forvaltningen av høstbart vilt og innlandsfisk i Nordland skal være basert på kunnskap, samt være bærekraftig og samfunnsnyttig.

I høringsutkastet er dette konkretisert gjennom målsettinger og strategier knyttet til satsingsområdene bærekraftig bestandsutvikling, samarbeid i forvaltningen, næringsutvikling og rekruttering.

Høringsfristen er 16. november.

Les mer om høringen og planforslaget:

Regional plan, vilt og innlandsfisk 2016-2028