Bildet: Løkta barnehage i Røsvik fikk status som helsefremmende barnehage i 2017, og markerte dette sammen med sitt 30-årsjubileum.

Redusert økonomisk handlingsrom

–  2017 har på mange måter vært et utfordrende år.

Enhetene har hatt redusert økonomisk handlingsrom, det har vært stort press fra media og det oppleves rekrutteringsutfordringer.

Vi har i året som har gått lært mye, og vi har fått erfaringer som har gjort oss sterkere, og som organisasjon bedre rustet til å takle utfordringer som kommer.

Dette skriver administrasjonssjef Lisbeth Bernhardsen i sin innledning til kommunens årsmelding for 2017.

Mye å glede seg over

–  Det har også vært mye å glede seg over. Økning i folketall, nye utleieboliger, godkjenning som realfagskommune, First LEGO-league i Sørfoldhallen, nattevakt i hjemmetjenesten og industrien går godt.

Uansett hvor utfordrende vi har det i hverdagen, må vi aldri glemme at administrasjonenes viktigste oppdrag er å hjelpe våre folkevalgte på ulike nivå til å bygge et samfunn som er godt å bo og vokse opp i.

 Vi skal også forvalte det offentliges ressurser på en mest mulig hensiktsmessig måte, skriver administrasjonssjefen.

Årsmeldingen skal behandles i formannskapet 20. april og i kommunestyret 26. april.

NB! Innholdsfortegnelsen på side 3-4 er klikkbar.

Derfra kan du hoppe direkte til den virksomheten du ønsker å lese om.

Årsmelding Sørfold kommune 2017