Bildet: Kulturskolen kan se tlibake på 40 aktive år, og ble også nevnt i HM Kongens tale på folkefesten 12. juni. Her er lærer Ole-Anders Seines med noen av elevene.

–Årsmeldingen skal gi et bilde av kommunens aktivitet i året 2018. Ved å oppsummere året som var, får medarbeidere, politikere og innbyggere et inntrykk av tjenesteutøvelsen på de forskjellige områder.

Dette skriver rådmann Stig Arne Holtedahl i sin innledning.  Han tiltrådte i oktober 2018, og fikk dermed med seg bare siste del av året.

–Dette var likevel tilstrekkelig til å konstatere at Sørfold er en god kommune å være rådmann i, skriver han.

Årsmeldingen har fokus på aktivitet og resultater og inneholder ingen regnskapstall.

Sistnevnte presenteres i en egen årsberetning, som skal behandles i kommunestyret 25. juni.

Når det gjelder årsmeldingen, ble denne lagt fram for kommunestyret 23. mai.

Her kan du lese den:

Årsmelding for Sørfold kommune 2018.