Årsmelding for Iris 2015

Jannicke Ramsvik  er en av mange Iris-kunder som setter pris på den nye Iris-appen.

Er avfallssorteringen i hjemmet god nok?

Som tidligere år produserer Iris sin årsmelding kun på web og ikke på papir.  Og den er interaktiv, sm betyr at du kan klikke deg til de ulike sidene. 

Her finner du informasjon om hvordan det gikk med alle Iris-selskapene i 2015, styrets årsberetning, regnskap og mye mer. 

En ny fane i år er oversikt over avfallsmengdene som har kommet inn fra husholdningene. 

Her finner man fort ut om sorteringen i hjemmet er for dårlig. 

Årsmelding for Iris 2015 (link)