Fra starten av en adopsjonsprosess og til en er i mål og adopsjonen er en realitet, vil det ta en del tid og arbeid i forhold til dokumenter og attester. Hvis du ønsker mer opplysninger om emnet så gå inn på hjemmesiden til bufetat.

Fosterhjem
Personer som ønsker å være fosterhjem/besøkshjem kan kontakte barneverntjenesten for mer informasjon:

Hvis du ønsker mer opplysninger om emnet, så klikk deg inn på fosterhjem.no

Kontaktinformasjon:

  • Navn: NAV
  • Telefon: 55 55 33 33
  • Epost nav.sorfold@nav.no
  • Postadresse: 8226 Straumen
  • Besøksadresse: Sørfold Rådhus
  • Åpningstid: Mandag, onsdag og fredag: kl 12.00 - 14.00.