Langfredagsmarsj

Natursti/rebusløp Strøksnes rundt.
Innkomst på ungdomshuset.
Premiering trekkes på startbillett. Kr. 50 for familie, kr. 20 for voksne og kr. 10 for barn.

På ungdomshuset blir det salg av kaffe, kaker, saft med mer.

Arr.: UL Vårsol.

: Start fra Strøksnes handel
Tid: fredag 19. april 11:00