Åpent møte om kjempespringfrø

Resultater fra kartlegging av kjempespringfrø langs veier i Sørfold presenteres.

Alle velkommen. Arr.: Sørfold kommune.

: Rådhuset, møterom Siso
Tid: onsdag 4. desember 18:00