• Grilling
  • Bål-vafler
  • Bål-kaffe
  • Aktiviteter og konkurranser

Det er ungdom i sommerjobb som har tatt initiativet til tiltaket. De vil ta med seg aktivitetsutstyr fra utstyrssentralen på biblioteket, og byr også på kaffe og vafler.

Både små og store er velkommen.

Se også:

Gratis utlån av utstyr