Felles beredskapsordning

Sørfold kommune har inngått avtale med Fauske kommune om    barnevernvakt. Avtalen er godkjent av kommunestyret og gjelder fra 1. januar 2019.

Ved akutt behov for kontakt med barneverntjenesten mellom kl. 15.30 og 08.00 på hverdager og hele døgnet i helger og høytidsdager kontakter man barnevernvakta.

Hamarøy og deler av Tysfjord er også med i dette samarbeidet, og alle benytter samme telefonnummer til barnevernvakta:

Tlf. 469 55 776

Hovedoppgaven for barnevernvakta er å hjelpe barn, unge og familier i en krise – og akuttsituasjon, og der man ikke kan vente til neste virkedag med å kontakte den ordinære barneverntjenesten.