Foto: G. Røkeberg/DSB

Riktig lagret vann kan holde seg i årevis

Har du 9 liter vann per person på lager i hjemmet ditt til enhver tid?

For første gang gjennomføres en egen kampanjeuke som handler om egenberedskap.

Det er direktoratet for samfunnssikkerhet og berdskap (DSB) som står bak dette tiltaket, og uka pågår i disse dager, dvs. til og med 3. november.

Tema for årets kampanje er vann. Det anbefales å ha et lager med 9 liter vann pr. person i hjemmet, som beredskap hvis man av ulike årsaker mister tilgangen på drikkevann.

Når det lagres på riktig måte, kan vann holde seg i årevis

Slik lagrer du vann

Målet med uka er å styrke befolkningens kunnskap om egenberedskap

Være forberedt på uventede situasjoner

Egenberedskap handler om å være forberedt på uventede situasjoner, og i power point-presentasjonen under her får du konkrete tips og råd om hva som er lurt å ha i hjemmet til ennhver tid.

Sokrathes H Lien

Presentasjonen er laget av Sokrathes H. Lien (bildet), som startet som lærling innen IKT i Sørfold kommune nå i høst.

Han har hatt dette som sin første mappeoppgave:

Egenberedskapsuke 2019 (ppt)

Presentasjonen skifter plansje av seg selv etter et antall sekunder som er forhåndsinnstilt. (For å komme ut av den, trykker du Esc.)

 Den vises også på skjerm i venteområdet innenfor hovedinngangen på Rådhuset.

I fjor sendte DSB ut brosjyre til alle husstander om tema egenberedskap. Denne og mye annen nyttig informasjon finner du her:

Egenberedskap

For en stund siden laget vi en artikkel her på hjemmesiden der vi anbefalte jodtabletter i huset som beredskap ved eventuelle atomulykker. Snarvei til denne:

Nyttig helsebredskap