Mental Helse Sørfold på sentrumsdagen 2014

Mental Helse Sørfold hadde stand på sentrumsdagen i fjor under Kraftfestivalen. I rød T-skjorte f.v. Evelyn Pettersen og Brith Danielsen, som begge er med i styret i lokallaget. Foto: Leif Strømdal.

Jobber for et rausere samfunn

 Mental Helse Sørfold er en organisasjon for de som ønsker et rausere samfunn som også ivaretar innbyggernes psykiske helse.

–  Vi ønsker at flest mulig engasjerer seg i dette, ved at de støtter og deltar i vårt arbeid, sier de.

Nå inviterer de både medlemmer og andre interesserte til treff på aktivitetshuset Bakeriet, Straumen:

Tirsdag 28. april kl. 18.30.

Tema på møtet er:

Hva ønsker du  at Mental Helse Sørfold skal jobbe med?

Her håper laget på mange idéer og innspill.

Kast maska

Verdensdagen for psykisk helse 2015 ønsker å bevisstgjøre hvordan manglende følelse av egenverdi fører til høyt prestasjonsjag, og sette fokus på hvordan vi kan føle oss god nok som vi er.

  • SLAPP AV – du er god nok.
  • BRYT TAUSHETEN – det er greit å si at du ikke har det bra
  • ALLE HAR RIPER I LAKKEN – du er verdifull i deg selv
  • KAST MASKA – vis hvem du er

MENTAL HELSES VERDIER ER:

LIKEVERD – Fordi alle mennesker har like stor verdi og er like verdifulle

ÅPENHET – Fordi åpenhet sammen med kunnskap bidrar til å hindre stigmatisering og få bort myter.

RESPEKT – Fordi vi ønsker et samfunn som anerkjenner det enkelte menneskes ressurser og muligheter.

–  Vi ønsker at alle skal oppleve egenverdi, at livet kan mestres og at det er meningsfylt. Psykiske helseproblemer skal ikke stå i veien for  reell deltakelse i samfunnet, sier styret i Mental Helse, som håper mange har anledning til å komme.

Styret består av Zoy N. Lillegård (leder), Anne Pettersen, Brith Danielsen, Rigmor Johansen og Barbro Pedersen.

Verdensdagen for psykisk helse er Norges største opplysningskampanje for psykisk helse 10. oktober.

Dagen skaper åpenhet og gir kunnskap om psykisk helse. Husk:  Vi har alle en psykisk helse