En ny situasjon for oss

– Som lokalsamfunn er vi i starten av en situasjon vi ikke har vært med på tidligere. For å skjerme oss mot koronasmitte er det innført strenge nasjonale krav som Sørfold kommune selvfølgelig etterlever kontinuerlig, sier Gisle Hansen.

– Dette innebærer at organisasjonen er satt på prøve og alle ressurser er satt inn for å løse utfordringene på kort sikt. Videre arbeides det med å sette kommunen i stand til å løse oppgavene hvis dette blir langvarig.

Stenging av skoler og barnehager kom brått på, og skaper åpenbare problemer for mange innbyggere, sier ordføreren.

Vinterferien ble av mange benyttet til omfattende reisevirksomhet.

– Dette medfører at mange innbyggere og ansatte omfattes av de nasjonale karantenereglene, og er dermed forhindret fra å stille på jobb, sier Hansen.

Han antar at dette vil bedre seg mot slutten av uke 12, siden de fleste karantenetilfellene har vært i områder med lite smitte.

Ber alle vise omsorg for våre eldre

– Jeg er klar over at hjemmetjenesten kanskje ikke kan levere alle tjenestene til riktig tid i nærmeste fremtid.  Liv, helse og medisinering går som normalt, mens eksempelvis husvask kan måtte forskyves.

Overfor risikoutsatte personer og sykehjem er det innført restriksjoner.

– Vi oppfordrer sterkt til å overholde disse. Snakk sammen på telefon og planlegg gjerne allerede nå hvordan du selv skal ordne dette på lang sikt.

Begrens opphold på steder som er smitteutsatt så som kjøpesentre. Tenk deg om før du planlegger lengre reiser. Hensikten er å bryte koronavirusets smitteveier, og her kan vi alle bidra, understreker ordføreren.

Ingen grunn til hamstring

Så langt er det ingen tegn til matmangel i landet.

– Derfor er det ingen grunn til hamstring ut over det man normalt trenger å ha i huset. All innenlands transport går som normalt. Det forventes derimot at det innføres tiltak rundt utenlandsk transport med det første.

Her avventer vi tiltak fra nasjonale myndigheter. Likeså begrensninger på utenlandsk arbeidskraft og turisme, sier Gisle Hansen, som  tenker at det er naturlig å kjenne på en uro i situasjonen vi er i.

– Tenk derfor gjennom hvordan du selv best kan bidra til å hindre sykdomsspredning oss imellom i ukene framover.

Slik lyder oppfordringen fra Sørfolds ordfører Gisle Hansen.