Informerer og svarer på spørsmål

Bakgrunn for møtet er den siste tidas medieomtale av kommunen.

Kommunens advokat Thomas Benson vil også møte, og være tilgjengelig for spørsmål.

Ordfører vil informere om saker som har vært mye omtalt i media det siste året.

Opplegg for informasjonsmøtet blir slik:

  1. Praksis for utsending av dokumenter
  2. Saker i kommunestyret siste år som har vært fremme i media
  3. Generelt om lederavtaler, med perspektiv rekruttering av ny rådmann

 Folkets spørretime

Etter at kommunestyrets møte er ferdig, blir det åpnet for spørsmål fra innbyggere, tillitsvalgte, ansatte og media.

For å nå så mange som mulig, er møtet lagt til kveldstid.  

Alle møter i kommunestyret og andre utvalg er åpne for publikum.

Og siste punkt på sakskartet i slike møter er spørretime, der medlemmene kan stille spørsmål.

Det som blir spesielt med møtet 10. januar, er at også tilhørere, dvs. folk flest, kan stille spørsmål.