Hver onsdag er det vaksinering i Rådhussalen. For tiden er det gruppe 5 som er i gang, dette er personer mellom 55 og 64 år med underliggende sykdommer eller tilstander.

Vi ber nå om at ALLE som ikke har meldt seg tidligere, sender en e-post til vaksine@sorfold.kommune.no Huske å skrive navn, fødselsdato og telefonnummer.  Etter dette blir du kontaktet med time for vaksinering når det er din tur.

Hvis du ikke har e-post, kan du sende en sms til 482 67 338  med samme opplysninger. Altså navn, fødselsdato og telefonnummer.

Helsesykepleier Trude Zahlsen opplyser at de nå har startet innkalling av gruppe 6 og 7, som er personer i alderen 18-44 og 45-54 med underliggende sykdommer.

–For tiden vaksinerer vi med Comirnaty, som er en godkjent vaksine til bruk i vaksinasjonsprogrammet i Norge, sier Trude Zahlsen, som gjentar og presiserer den viktige beskjeden til Sørfolds innbyggere:

–Du må selv melde fra at du ønsker vaksine, uansett om du har underliggende sykdommer og tilstander eller ikke. Dette gjelder alle fra 18 år og oppover som ikke har meldt seg tidligere.

Så kontakter vi hver og en med tilbud om time. Hvis du ikke har mulighet for å møte opp til denne, må du gi beskjed så vi kan endre den.

Registrering vaksinering

Det første som skjer når du møter opp til vaksinering i Rådhussalen er at du registreres. Katrin Elvebakk hadde denne oppgaven da vi var innom, og hun kunne fortelle at 78 personer var satt opp på time 16. juni.

I bakgrunnen ser vi helsesykepleier Trude Zahlsen som setter ut stoler til de som venter på tur.

Gode hjelpere

Selve vaksineringen foregår i vestibylen, der det er satt opp skillevegger.

Etterpå går den vaksinerte inn i Rådhussalen og venter i 20 minutter under tilsyn, slik at man er sikret rask helsehjelp hvis det skulle oppstå allergisk reaksjon.

Disse tre gode hjelperne passer på at alle har det bra. F.v. Johanne Steinmo-Solvang som er ergoterapeut i Sørfold kommune, videre Ingvild Erlandsen og Martine Karlsen, begge ergoterapistudenter i praksis.

I uke 25 mottar kommunen 96 doser vaksine.

Les mer om inndeling i grupper og rekkefølge for vaksinering:

Vaksinasjonsprogrammet