Utvalg for kommunereformen i Sørfold

F.v. Jannike Moen, Turid J. Willumstad, Kolbjørn Mathisen, ordfører Lars Evjenth, Tor Eggesvik, Hanna Thuv, Kurt P. Hjelvik, Anne Lise Nordvik Arntzen, Vilde Sofie Nohr, varaordfører Anne Lise Evjen Lillegård og rådmann Ørjan Higraff.

Legge et løp for lokalt utredningsprogram

Da kommunestyret behandlet sak om kommunereformen 12. februar, oppnevnte de et utvalg som  blant annet skal avklare hvilke alternativer en ønsker å se nærmere på når det gjelder kommunestruktur.

Utvalget skal også legge et løp for involvering av innbyggere, næringsliv og ansatte i kommunen.

Gruppa består av politikere, to representanter fra ungdomsrådet og to representanter fra arbeidstakerorganisasjonene. I tillegg deltar administrasjonen med rådmann og kommunalsjefer som sekretariat.

Disse er med:

 • Ordfører Lars Evjenth (AP)
 • Varaordfører Anne Lise Evjen Lillegård (AP)
 • Gruppeleder Arbeiderpartiet Kolbjørn Mathisen
 • Opposisjonsleder og gruppeleder  Høyre Turid J. Willumstad
 • Gruppe leder Senterpartiet Anne Lise Nordvik Arntzen
 • Gruppeleder SV Jannike Moen
 • Gruppeleder FrP Tommy Pedersen (ikke til stede 18.mars)
 • Vilde Sofie Nohr og Hanna Thuv fra ungdomsrådet
 • Hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet Tor Eggesvik
 • Hovedtillitsvalgt i Fagforbundet Gunnbjørg Olufsen (ikke til stede 18. mars)

Sekretariat: Rådmann Ørjan Higraff samt kommunalsjefene Lisbeth Bernhardsen og Kurt P. Hjelvik.

Alene, Salten eller Indre Salten

18. mars hadde utvalget sitt første møte. De ble da enige om et opplegg for lokalt utredningsprogram.

Når det gjelder overordnede modeller ber utvalget om at følgende blir utredet:

 • Sørfold som egen kommune fortsatt
 • Salten kommune
 • Indre Salten, dvs. Sørfold, Fauske, Saltdal og Beiarn

I tillegg vil utvalget ha døra på gløtt for et alternativ Indre og Nordre Salten, dvs. Saltdal, Fauske, Sørfold, Hamarøy og Steigen. Her må man imidlertid sjekke ut om de øvrige av disse kommunene også er interessert i dette.

Folkemøte i mai

Informasjon til befolkningen er av grunnleggende betydning i hele prosessen. I mai vil det bli folkemøte, og det blir også et eget møte for ungdom.

Avklaring om oppgaver for kommunene

Før påske vil regjeringen sende ut en rapport om hvilke oppgaver kommunene skal ha i framtida. Denne rapporten er vesentlig for prosessen videre.

Robust og sterk, alene og i fellesskap med andre

På møtet 18. mars var alle enige om at vi må bli flinkere i Sørfold til å profilere våre fortrinn. Her er mange muligheter.

–  Og vi skal være robust og sterk med en klar identitet i årene som kommer, uansett hvordan kommunegrensene blir seende ut etter 2020, ble det sagt på møtet.