Rådmann Ørjan Hograff

Bedriftshelsetjenesten skal på vegne av rådmann Ørjan Higraff (bildet) foreta en ny kartlegging av arbeidsmiljøet ved enhet helse.

Følgende pressemelding er sendt ut 26.januar:

Arbeidsmiljøet på enhet helse skal kartlegges

I Saltenposten 24. januar fremsettes alvorlige forhold fra en arbeidstaker, angående arbeidsmiljøet ved legekontoret i Sørfold. I artikkelen forteller hun blant annet om en fryktkultur.

Rådmannen ser alvorlig på dette.

Med utgangspunkt i det som nå framsettes, vil Bedriftshelsetjenesten på vegne av rådmannen foreta en ny kartlegging av arbeidsmiljøet, som omfatter samtlige ansatte på enhet helse.

Resultatet fra denne kartleggingen vil bli offentliggjort så snart den foreligger.

–Det er viktig å komme til bunns i det som kommer fram i Saltenpostens artikkel, sier rådmann Ørjan Higraff.

Ved nedbemanning og omplassering følges vedtatte retningslinjer

Den ansatte hevder at hun har blitt omplassert som en følge av at hun varslet om kritikkverdige forhold.

Dette vil rådmannen tilbakevise.

Reduksjon med 1 stilling hjelpepersonell ved legekontoret ble vedtatt i kommunestyret i behandlingen av budsjett 2017,  som ledd i en omfattende nedbemanning for å få kommunebudsjettet i balanse.

Når rådmannen nå er i gang med å iverksette den vedtatte nedbemanningen, følges vedtatte retningslinjer for omstilling og nedbemanning.

Her skal tjenestetidsprinsippet legges til grunn, og det presiseres i retningslinjene at tjenestetiden i Sørfold kommune skal være sammenhengende.

Retningslinjer for omstilling og nedbemanning i Sørfold kommune