Arbeidsmiljøutvalget består av følgende representater:

 • Leder: Katrin Elvebakk, arbeidstakerrepresentant for Fagforbundet
 • Vara: Veronica Olsen
 • Medlem: Stig Arne Holtedahl, administrativ representant
 • Medlem: Lisbeth Bernhardsen, administrativ representant
 • Medlem: Kurt Hjelvik, administrativ representant
 • Medlem: Siri Evjenth, arbeidstakerrepresentant som Hovedverneombud
 • Medlem: Tor Eggesvik, arbeidstakerrepresentant for Utdanningsforbundet
 • Vara: Kristin Willumstad
 • En representant fra bedriftshelsetjeneste, uten stemmerett.
 • En representant fra NAV arbeidslivssenter, uten stemmerett
 • Leder er valgt for ett år, øvrige medlemmer for 2 år.

Gunn Ellingsen er sekretær for utvalget.

Ledervervet alternerer mellom arbeidstakerrepresentant og arbeidsgiverrepresentant.