Arbeidsmiljøutvalget 2021-2023 har følgende medlemmer:

  • Kommunalsjef Lisbeth Bernhardsen, leder (repr. arbeidsgiver), med vara Arne-Harry Nilsen
  • Kommunedirektør Stig Arne Holtedahl (repr. arbeidsgiver), med  vara Dianne Ramirez
  • Kommunalsjef Kurt Hjelvik (repr. arbeidsgiver), med  vara Johanne Sjønes Øien
  • Hovedtillitsvalgt Fagforbundet Katrin Elvebakk (repr. ansatte), med vara Veronika Olsen
  • Hovedverneombud Dag Løvmo (repr. ansatte), med vara Siri Evjenth
  • Hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet Tor Eggesvik (repr. ansatte), med vara Kristin Willumstad Johansen
  • En representant fra bedriftshelsetjeneste, uten stemmerett.

Ledervervet alternerer mellom arbeidstakerrepresentant og arbeidsgiverrepresentant.

Retningslinjer for arbeidsmiljøutvalget, vedtatt 26.10.21.

Informasjonsfilm om AMU