Arbeidsmiljøutvalget 2023-2025 består av:

Ansattes representanter:

  • Hovedverneombud Dag Løvmo, leder, med vara Siri Evjenth
  • Hovedtillitsvalgt Fagforbundet Katrin Elvebakk,  med vara Veronika Olsen
  • Hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet Kristin W. Johansen, med vara Hilde-Gunn Berg

Arbeidsgivers representanter:

  • Kommunedirektør Stig Arne Holtedahl, med  vara Kurt Hjelvik
  • Leder oppvekst og kultur Rita Rønnebu, , med  vara Liss Mona Abrahamsen
  • Leder pleie og omsorg Margunn Skjevik,  med vara Randi Langø

En representant fra bedriftshelsetjenesten, uten stemmerett.

Ledervervet alternerer mellom arbeidstakerrepresentant og arbeidsgiverrepresentant.

Retningslinjer for arbeidsmiljøutvalget,revidert 24.02.23

Informasjonsfilm om AMU