Kommunalsjef Kurt Peder Hjelvik er leder i arbeidsmiljøutvalget.

Arbeidsmiljøutvalget består av følgende representater:

  • Leder: Kurt Peder Hjelvik, administrativ representant.
  • Medlem: Stig Arne Holtedahl, administrativ representant
  • Medlem: Lisbeth Bernhardsen, administrativ representant
  • Medlem: Stig Elvebakk, arbeidstakerrepresentant som Hovedverneombud
  • Medlem. Katrin Elvebakk, arbeidstakerrepresentant for Fagforbundet
  • Medlem: Tor Eggesvik, arbeidstakerrepresentant for Utdanningsforbundet
  • En representant fra Stamina Helse (bedriftshelsetjeneste), uten stemmerett.
  • En representant fra NAV arbeidslivssenter, uten stemmerett
  • Leder er valgt for ett år, øvrige medlemmer for 2 år. Endring av administrative representanter ble sist foretatt 18.10.2018, øvrige valg ble foretatt 26.01.2017.

Gunn Ellingsen er sekretær for utvalget.

Ledervervet alternerer mellom arbeidstakerrepresentant og arbeidsgiverrepresentant.