Bildet: Bonådalen er et av fokusområdene i bredbåndsprosjektet.

Samarbeid med grendelagene

Sørfold kommune har startet arbeidet med å forberede utlysning i Doffin av utbygging av bredbånd i kommunen.

Kommunen har fått midler fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom), og i søknaden er det blinket ut 4 fokusområder:

Mørsvikbotn, Kobbvatn, Nordfjord og Bonådalen.

–  I tillegg er det områder der vi ser at bredbåndskvaliteten er for dårlig, og der en ønsker en utbedring av tilbudet. Dette gjelder for eksempel Strøksnes og strekningen Djupvik – Røsvik.

Nå ønsker vi  å samle grendelag og andre interesserte for å innhente lokal informasjon om hva som finnes av teknologi i områdene i dag, få tegnet dette inn på kart, samt å diskutere muligheter for teknologiske løsninger og samarbeid, sier næringssjef Gerd Bente Jakobsen.

Det blir tre møter:

  • Tirsdag 20. mars kl. 17.00 på Rådhuset, møterom Rago, inngang hovedinngang. Tema: Nordfjord.
  • Tirsdag 20. mars kl. 19.00 på Rådhuset, samme sted som over. Tema: Djupvik - Røsvik
  • Onsdag 21. mars kl. 18.00 på Kobbelv vertshus. Tema: Hele nordsida.

Dekningsspesialisten deltar på møtene

Næringssjefen vil selv være til stede på samtlige møter.

Det vil også Kennth Brødreskift fra firmaet Dekningsspesialisten, som er leid inn av kommunen for å utarbeide anbudsdokument, velge ut leverandør, samt følge opp og kvalitetssikre utbygging av bredbånd i Sørfold kommune i dette prosjektet.

I tillegg stiller ny IT-konsulent Knut Rudi.

–  Dette blir arbeidsmøter. Alle som har noe å bidra med er velkommen, understreker Gerd Bente Jakobsen.

Knut Rudi

Knut Rudi tiltrer som ny IT-ansvarlig i Sørfold kommune etter påske, men «tjuvstarter» 20. og 21. mars på arbeidsmøter om bredbåndsutbygging.