Både nasjonalt og regionalt øker smittetallene. Dette gjør at kriseledelsen i Sørfold kommune har besluttet noen innstramminger. Vi prøver i størst mulig grad å skjerme barn og unge for inngripende tiltak, samtidig som vi må prøve å motvirke at smitten sprer seg.

Oppdatering 9.november: Kor og korps må ta pause i sine øvinger i uke 46 og 47, i tråd med oppfordring fra deres forbund og sentrale myndigheter.

 • vanlige klubbkvelder i ungdomsklubb og trening i hall kan fortsette, forutsatt at smittevernreglene overholdes.
 • Arrangementer med publikum, som konserter og stevner, avlyses fra og med 9. november og de nærmeste ukene/inntil videre. Arrangører for planlagte arrangementer har fått beskjed om dette direkte, så langt vi har oversikt over.
 • Basseng, treningsrom, speilsal og aktivitetshuset Bakeriet er fortsatt stengt for bruk av lag og foreninger. Selve Sørfoldhallen er åpen for leietakere på kveldstid, men kun til fast trening og forutsatt at smittevernreglene overholdes.
 • Opplegget med registrering av deltakere m/ kontaktinformasjon fortsetter
 • Utendørs arrangementer som julegrantenning etc. kan gjennomføres

Besøk på rommene på institusjonene er mulig etter avtale, men det er kun de nærmeste pårørende som kan komme på besøk inne. Nærmere om dette:

Besøksregler for institusjonene

Ytterlige innstramminger kan komme

Kriseledelsen presiserer at tiltakene er basert på forhold vi har oversikt over pr. i dag.

Hvis smittesituasjonen tilsier det, kan det komme nye tiltak og ytterligere innstramminger.

Nye nasjonale bestemmelser

5. november kom regjeringen med nye tiltak og anbefalinger, her er et sammendrag av disse:

 • Alle må i størst mulig grad holde seg hjemme
 • Det er OK å dra på hytta med egen bil
 • Vi bør holde minst 2 meters avstand hos personer i risikogrupper
 • Maks 20 personer på private arrangementer på offentlige steder
 • Unødvendige innenlandsreiser bør unngås
 • Nasjonal skjenkestopp kl 24:00
 • Krav om attest på gjennomført test innføres hos alle fra røde land
 • Personer som kommer uten fast bopel eller arbeidsgiver, må oppholde seg på koronahotell og teste seg i periode på inntil 10 dager.

 

Vi anbefaler alle å følge med på nettsidene til nasjonale myndigheter:

Folkehelseinstituttet

Regjeringen

 Der finner du oppdatert informasjon om koronatiltakene og smittesituasjonen.