Fortsatt offentlig barnehagedrift eller privat?

Dette viktige spørsmålet skal Sørfolds poltiikere ta stilling til når de møtes i kommunestyret 12. november.

–Da kommunestyert besluttet å utrede begge alternativer, var vi klare på at bygging av ny barnehage til 70 millioner kroner ville føre til at kommunens lånegjeld hadde blitt betydelig høyere enn vi ville være i stand til å betjene. En slik løsning er med andre ord ikke aktuell.

Det ble derfor presisert at fortsatt offentlig drift innebærer renovering/utvidelse av dagens barnehage på Straumen, og utredningen skal beskrive kostnader knyttet til dette, forklarer kommunedirektør Stig Arne Holtedahl.

Han opplyser at utredningsarbeidet pågår nå, og at saken kommer opp i formannskapet 3.november med endelig avgjørelse i kommunestyret 12. november.