Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Avlastning - besøkshjem - barn og unge

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Barn og unge kan, på grunn av forholdene i hjemmet, egen funkjsonshemming eller andre forhold, ha behov for et besøkshjem en eller flere helger i måneden. Besøkshjem er trygge og stabile voksne som tar imot barn og unge, og lar dem være en del av familien. De skal ikke erstatte barnets biologiske familie, men være en støtte og supplement. 
 
Det finnes også egne tiltak som tilbyr opphold for barn og unge i helger eller ferier, for eksempel Gårdsopplevelser Nord.
 

Målgruppe

Barn/unge og familier med stort omsorgsbehov eller tyngende omsorgsarbeid.

Kriterier/vilkår

Omsorgsgiver skal ha et særlig tyngende omsorgsarbeid, eller barnet kan ha behov for voksenkontakt utenom familien. Det er kommunen som i samarbeid med deg bestemmer hvilke tjenester som skal gis.

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa
Lover og forskrifter
___
Skjema

Søknaden sendes til


NAV Sørfold
Rådhuset
8226 Straumen 

Saksbehandling

Saksbehandling

Barneverntjenesten skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. 

Saksbehandlingstid

Barneverntjenesten skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.
 

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Både omsorgsyter og den hjelpetrengende kan klage på avgjørelsen. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til NAV. Opprettholder NAV sin avgjørelse, blir saken sendt videre til fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.
 

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:NAV
Telefon:55553333
Epost:nav@sorfold.kommune.no
Postadresse:8226 Straumen
Besøksadresse:Sørfold Rådhus
Andre opplysninger
Oppdatert:
2022-01-03 12:29