Kommuneoverlege Nadezda Wessel opplyser at deltakere på det aktuelle arrangementet bosatt i annen kommune har testet positivt på covid-19. Dette førte til at man satte inn tiltak for å begrense ansamling av mennesker til situasjonen blir avklart, slik at spredning av mulig smitte bremses.
 
Her må det også understrekes at en liten kommune som Sørfold har begrenset kapasitet til testing og smittesporing i forhold til større kommuner med større helsetjeneste, og at dette må hensyntas.
 
Vi beklager ulemper som avlysningene medførte.
 
Det er nå besluttet at aktivitet og arrangementer for barn og ungdom kan gjenopptas, men kriseledelsen viser til nye nasjonale regler og anbefalinger som gjelder for alle. Disse trer i kraft fra kl. 24.00 natt til torsdag 9. desember.
 
Saken oppdateres.