Folkebad i Sørfodhallen

En kveld i uka pluss noen lørdager og arrangementer

Bassenget har vært stengt siden desember 2014, men vil være ferdig renovert og klart til bruk fra 1. september i år. 

Da vil også det ukentlige folkebadet (bildet) komme i gang igjen, og kulturkontoret søker badevakter til dette.

Arbeidstid er 4 timer hver torsdag kl. 1630 – 20.30  i perioden  fra 1.september og ut mai måned  hvert år.

I tilleg til det faste folkebadet på torsdager blir det noen lørdager og noen arrangementer i løpet av året.

Badevaktene skal sikre trygghet og trivsel for brukerne

Det kreves kurs i hjerte-/lungeredning og godkjent livredningsprøve i basseng. Opplæring vil bli gitt.

De som ansettes må fortrinnsvis være over 18 år, ha gode svømmeferdigheter, de må være tydelige og kunne sette grenser for trygghet og trivsel for gjestene i bassenget.

Det er ønskelig med erfaring fra lignende arbeid, men dette er ingen betingelse. Vi ønsker søkere av begge kjønn.  Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til idrettsleder Steinar Strand, tlf. 75 68 53 34 / 476 34955

Søknadsfrist : 24.juni 2016. 

Se utlysningen med link til elektronisk søknad:

Badevakter Sørfoldhallen