Gammel bakemaskin

Den gamle bakemaskinen fra Straumen bakeri får komme hjem.

Fra bakeri til aktivitetshus

Siden 2009 har det tidligere bakeriet på Straumen vært i bruk som aktivitetshus.

Der er alt fra fotoklubb, husfldiskafé, miljøkafé og tirsdagstreff til barnebursdager og annen utleie til private selskaper, og huset er til tider i daglig bruk.

Det er Sørfold kommune som leier det og er ansvarlig for driften.

Aktivitetshuset Bakeriet

Aktivitetshuset Bakeriet på Straumen  Den røde annen etasjen med den flotte terassen er fotballhytta. Hele huset eies av Sørfold Sport, men Sørfold kommune leier underetasjen til aktivitetshus.

Lokalet knyttes nærmere til sine røtter

Da aktivitetshuset ble etablert, valgte man å beholde navnet Bakeriet  -  for å holde fast ved den varme og sosiale stemningen som følger med duftende bakverk.

Nå har Sørfold Lokalhistorielag og Nordlandsmuseet Sørfold tilbudt styret for Bakeriet å overta en gammel bakemaskin som i sin tid var i bruk da Odd Nilsen drev bakeri på Straumen.

På denne måten kan lokalet knyttes nærmere til sine røtter.

Styret for aktivitetshuset Bakeriet hadde møte 4. desember, og besluttet enstemmig å takke ja til tilbudet.

Dette betyr at så snart vær – og føreforholdene gjør transporten mulig, vil den store og tunge bakemaskinen bli transportert fra museets magasin i Valnesfjord og til Straumen.

Det vil også bli laget til en liten informasjonsplakat som forteller om maskinen og dens historie.