Marie Zakariassen og bakemaskinen

Marie Zakariassen har lenge ivret for at bakemaskinen skulle komme hjem. Nå er den på plass.

Bakemaskinen er en såkalt «piskemaskin», som ble brukt til å piske krem og lage kakerøre.

 I tillegg hadde Odd NIlsen en større eltemaskin for brøddeiger og lignende.

Huset knyttes nærmere sine røtter.

Sørfold Lions sørget for transport av den tunge maskinen fra Nordlandsmuseets magasin i Valnesfjord, og til Bakeriet på Straumen.  

Der står den som et bindeledd til tiden da Odd Nilsen drev Straumen Bakeri, og bidrar til å formidle husets historie.

Kaker med flott dekor

Kake til Elkems 25-årsjubileum

Kake til Lions`10-årsjubileum

Nilsen var baker og konditor. Han var kjent for å være svært flink til å dekorere kaker, og særlig var han dyktig til å tegne detaljerte bilder som dekor.

 

Odd Nilsen i det første bakeriet

Fra 1983 til 1988/89 hadde han bakeri i det tidligere utleiebygget på Straumen, som ble revet i fjor for å gi plass til den nye coop-butikken. Her ser vi Odd Nilsen i det første bakeriet.

En trivelig samlingsplass

 Fra 1991 og til Odd Nilsen døde i 2002 var Straumen Bakeri lokalisert i det som nå er aktivitetshuset Bakeriet, det vil si sokkeletasjen av bygget som eies av Sørfold Sport, med fotballhytta i etasjen over.

På Bakeriet sto det også noen få bord, slik at folk kunne sette seg ned og nyte baksten med en kopp kaffe. Det ble en populær samlingsplass, spesielt ved høytider når mange ville ha fersk bakst og kaker.

En populær samlingsplass er huset fortsatt: Aktivitetshuset Bakeriet er i bruk nesten hver dag.

 

Ida Beate Otterlei ved Nordlansmuseet  har laget en flott plakat med tekst og bilder, som settes opp ved siden av bakemaskinen.

 

En varm takk til Karin Eide, som har bidratt med bilder og informasjon.