Gradvis gjenåpning av samfunnet

I regjeringens pressemelding av 7. april går det fram at kommunene skal gjenåpne barnehagene 20. eller 27. april.

Kriseledelsen i Sørfold kommune legger vekt på grundig forarbeid og tilrettelegging, og har derfor besluttet at barnehagene åpner mandag 27. april, samme dag som grunnskolenes 1.- 4. trinn og SFO.

Dermed kan man benytte tiden fra 14. til 24. april til å forberede oppstart i både barnehager og småskolen, og det vil bli utarbeidet veiledere for kommunene som beskriver hvordan smittevernet skal ivaretas.

Kulturskolen vil ikke gjenoppta vanlig undervisning før samtlige trinn i grunnskolen er i gang igjen, og vil forsette med fjernundervisning inntil dette skjer.

Fortsatt forbud mot alle typer arrangementer

Biblioteket og kontorene på Rådhuset er fortsatt stengt for besøkende, det samme gjelder basseng og idrettshall.

Fortsatt er det også forbud mot alle former for organisert trening og øvelser, dvs. alle sammenhenger der mennesker samles og det ikke er mulig å holde fysisk avstand på 2 meter.

Alle idrett- og kulturarrangementer som ikke kan ivareta kravet om to meters avstand og grupper på maks fem mennesker, vil være forbudt i minst to måneder til (15. juni).

Dette innebærer blant annet at den tradisjonelle 17. mai-feiringen vil utgå i år.

Det betyr også forbud mot private selskaper og samlinger som bryllup og lignende, uansett hvilken type lokaler disse avholdes i.

Følger situasjonen og følger rådene

Kriseledelsen i Sørfold kommune følger situasjonen nøye, og følger også rådene fra sentrale myndigheter. Det samme oppfordrer vi befolkningen til å gjøre.

Regjeringens pressemelding 7. april

Lokal forskrift om karanteneplikt for reisende fra alle fylker sør for Nordland er videreført til 14. april.

Her er forskriften.

Se også:

Informasjon om korona.

Sørfold kommune ønsker alle en riktig god påske. I skrivende stund er det regnvær, men skiløyper på Seljeåsen og i Kobbskaret vedlikeholdes jevnlig.

Og husk, som kommuneoverlegen poengterer:

Dette klarer vi sammen!