Solfest med alle barn og ansatte, Leirfjorden og Mørsvik

Fra august 2015 samles skole- og barnehagedriften på nordsida ved Leirfjorden skole. Her er alle skole- og barnehagebarna på nordsida på felles solfest i februar 2014.

Skole og barnehage i Leirfjorden

Etter vedtak i kommunestyret og med virkning fra skole- og barnehagestart august 2015 er skole- og barnehagedriften i nordre del av kommunen samlet på  Leirfjorden skole.

Lokalene skal tilpasses

Vanligvis er det kun ved ny eller endret plass at man må sende inn søknad om barnehageplass.

Siden det er viktig å få en oppdatert oversikt over hvor mange barn som ønsker plass før lokalene bygges om, må alle søke. Av samme grunn er søknadsfristen tidlig i forhold til oppstart.

Alle som ønsker barnehageplass fra høsten  2015 ved Leirfjorden skole må søke innen 31. januar 2015.

Søknad kan sendes inn elektronisk: (og du haker av for ny barnehageplass og velger Leirfjorden Barnehage fra rullepilen)

Søknadsskjema barnehageplass