Skidag i Straumen Barnehage

Robuste barn er en felles målsetting for Sørfolds barnehager, og barna er mye ute. Her fra skidag i Straumen Barnehage.

Opptak to ganger i året

Opptak til barnehagene skjer to ganger i året, og det er søknadsfrist 1. mai for barnehageplass fra 17. august.  De som allerede har fast plass, skal kun søke hvis de vil endre størrelse på plassen

Helsefremmende

Sørfold kommune har heldagsbarnehager i Røsvik og på Straumen, samt i Leirfjorden med forbehold om tilstrekkelig antall søkere.

Helsefremmende barnehager er et av innsatsområdene i kommunens folkehelsesatsning, og barnehagene er mye ute på tur.

Løkta Barnehage (link) i Røsvik har egen hjemmeside.

Hva koster en barnehageplass i Sørfold kommune ?

  • Hel plass, kr. 2.580 pr. måned
  • Halv plass, kr. 1.290 pr. måned
  • 50 % søskenmoderasjon, samordnet med SFO
  • Enkeltdager : kr. 144 pr. dag

Betaling for inntak 1. mai starter i uke 34, og for inntak 1. desember betales det fra og med første barnehageuke  i januar, uavhengig av ønsket startdato for barnet. Les mer om dette:

Vedtekter for barnehagene

Elektronisk søknadsskjema:

Søknad om barnehageplass

NB! Det er kun mulig å søke halv eller hel plass, og ikke valg av dager.

Dersom du ikke ønsker å søke elektronisk, kan du benytte skjema i pdf som kan fylles ut på din PC og deretter printes ut og sendes til Sørfold kommune, servicekontoret, 8226 Straumen:

Søknad om barnehageplass (pdf)