Under dette tjenesteområdet ligger ansvaret for grunnskolene, barnehagene, skolefritidsordningen (SFO) og voksenopplæring. Virksomhetene ledes av den enkelte rektor/styrer, som rapporterer til kommunalsjef drift.

 

Nytt meldingssystem for skolene

Alle skolene i Sørfold skal fra 1. januar 2021 over til et nytt meldingssystem som heter Visma Flyt Skole.

Desember 2020 blir overlappingsperiode mellom nåværende system Transponder og det nye Visma Flyt Skole.

Søk barnehageplass hos oss

Frist: 1. mai og 1. oktober.
 
Husk når du søker:
 
  • Sørfold har tre barnehager: Nordsia oppvekstsenter, Straumen barnehage og Løkta barnehage i Røsvik.
  • Du trenger barnets fødselsnummer for å søke
  • Du må velge hvilken barnehage du vil ha plass i som 1. prioritet, 2. prioritet osv.

Du søker elektronisk:

Søknad om ny eller endret barnehageplass

Har du spørsmål om søkerprosessen,vil du vite litt mer om den enkelte barnehage, kanskje komme på besøk?
 
Da er du velkommen til å ringe styrerne:
 
  • Straumen barnehage v/ Liss-Mona Abrahamsen, tlf. 906 53586
  • Løkta barnehage v/ Malin Eriksson, tlf. 97194239
  • Nordsia oppvekstsenter v/ Arne-Harry Nilsen, tlf. 468 16341

Søknad om redusert foreldrebetaling SFO PDF document ODT document
Søknad om redusert foreldrebetaling barnehage PDF document ODT document

 
Newton Sørfold på facebook
 

Planer, reglement og vedtekter:

Vedtekter for barnehagene i Sørfold,vedtatt i kommunestyret 23.02.21
Vedtekter SFO, vedtatt i kommunestyret 23.02.21

Strategiplan oppvekst, vedtatt i 2019

Skole- og barnehagerute

To av skolene har egne hjemmesider:

Nyttige linker:

Utdanningsdirektoratet

 

Rettigheter og plikter i den offentlige grunnskolen, informasjon til foreldre

 

 Nyttig informasjon om utdanning og studier:
Studentum.no (link).