Barneverntjenesten er samlokalisert med NAV Sørfold og har kontor på Rådhuset, Straumen.

Kontaktinformasjon:

Postadresse:

Alarmtelefon for barn og unge 116111

Bekymringsmelding

Brosjyre om fosterhjem