Barneverntjenesten er samlokalisert med NAV Sørfold og har kontor på Rådhuset, Straumen.

Kontaktinformasjon:

Postadresse:

Alarmtelefon for barn og unge 116111

Skjema for bekymringsmelding, som kan lagres og skrives i på PC, trenger bare underskrift for hånd:

Bekymringsmelding for private meldere

Bekymringemelding for offentlige meldere

Brosjyre om fosterhjem