Barneverntjenesten er samlokalisert med NAV Sørfold og har kontor på Rådhuset, Straumen.

Kontaktinformasjon:

Postadresse:

  • Barneverntjenesten i Sørfold kommune, Rådhuset, 8226 Straumen
  • Leder av barneverntjenesten er Kari Hansen Setså, tlf.: 5555 3333/901 94 437.
  •  E-post.: kari.hansen.setsa@nav.no

Barneverntjenesten følger NAV-kontorets åpningstider: Mandag og onsdag kl. 12.00-14.00.

Alarmtelefon for barn og unge 116111

Skjema for bekymringsmelding, som kan lagres og skrives i på PC, trenger bare underskrift for hånd:

Bekymringsmelding for private meldere

Bekymringemelding for offentlige meldere

Brosjyre om fosterhjem