Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Barselgrupper

 • Generelt om tjenesten

  Beskrivelse

  Barselgrupper er et opplysnings- og veiledningstilbud til nybakte foreldre. Helsestasjonen inviterer til det første møtet på helsestasjonen. Senere må foreldrene ta initiativ til videre samlinger. Her kan dere dele erfaringer fra fødsel, barsels- og spedbarnstid, blant annet

  • amming
  • barnestell
  • kosthold
  • barnets utvikling
  • ulykkesforebygging
  • samliv

  Helsesykepleier kan gi råd og veiledning dersom dere ønsker det. Barna er selvfølgelig også med på samlingene.

  Målgruppe

  Nybakte foreldre

  Pris for tjenesten

  Tjenesten er gratis.

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  aaa
 • Lover og forskrifter

  Dette er en måte kommunen velger å gi veiledning til denne gruppen på, men er ikke en lovpålagt tjeneste. Se blant annet

  Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester og § 3-3 Helsefremmende og forebyggende arbeid
  Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 7 Klage

  Lover

  Helse- og omsorgstjenesteloven
  Pasient- og brukerrettighetsloven

  Forskrifter

  Forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten

  ___
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Når du har født,  blir du kontaktet av helsestasjonen, som vil gi deg tilbud om å delta i barselgruppe. Du kan også selv ta kontakt med helsestasjonen.

  Når du har født,  blir du kontaktet av helsestasjonen, som vil gi deg tilbud om hjemmebesøk og informasjon om tjenesten. Du kan også selv ta kontakt med helsestasjonen.

 • Saksbehandling

  Klagemulighet

  Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Helsestasjonen
  Telefon:75685144
  Postadresse:8226 Straumen
  Besøksadresse:Sørfold Rådhus
 • Andre opplysninger
  Oppdatert:
  2017-12-14 12:29