Pliktig kurs for badevakter

Slike sikkerhetskurs skal fornyes hvert år.

Foreldre, voksne som bruker bassenget, lag/foreninger og skoler inviteres til å delta.

Kurset arrangeres av IL Leirgutten i samarbeid med kulturkontoret.

Første delen er førstehjelp som foregår i klasserommet, mens andre delen foregår i bassenget.

Instruktør: Arnfinn Olsen, kvalifisert instruktør fra Fauske.

  • Tidspunkt : Mandag 14. januar kl. 18.00
  • Varighet ca. 2-3 timer. Ta med badetøy !

Lag og foreninger som bruker bassenget på ettermiddagstid er selv ansvarlige for at de har bassengvakter som har gjennomført sikkerhetskurs. Husk at bassenget aldri kan brukes hvis det ikke er noen til stede som har gjennomført kurset.

Påmelding snarst til Arne-Harry Nilsen, på e-post, tekstmelding eller på telefon:

ahn@sorfold.kommune.no

Tlf. 75 68 52 32/46816341