Folkebad i Sørfldhallen

Om ikke altfor lenge kan små og store igjen boltre seg i bassenget i Sørfoldhallen.

Har erfaring fra tilsvarende oppdrag

– SemCon Nord AS kan vise til fagkompetanse og har relevante referanser for tilsvarende arbeider, sier avdelingsingeniør Rita Berg.

Firmaet er hjemmehørende i Bodø.

–  Straumen skole er rutinerte når det gjelder å håndtere byggearbeid på skolens område, og er svært positive til at renoveringen av bassenget nå er  i gang, sier Berg.

Selve renoveringen er beregnet ferdig i mai.

Deretter starter arbeidet med fylling og balansering av bassengvann.

Oppstartsproblemer må påregnes

–  Siden utstyret da ikke har vært i drift på 1 ½ år, må man påregne noen oppstartsproblemer. Men det skulle være god tid til å få dette på plass til oppstart av nytt skoleår høsten 2016.

Så man regner med at svømmeundervisningen på skolen vil gå som normalt fra slutten av august 2016.

Da vil også folkebadet og annen aktivitet komme i gang igjen, sier Rita Berg.

Lang periode med stengt basseng

Bassenget i Sørfoldhallen har vært ute av drift siden desember 2014. Problemet er at flisene løsner fra bunnen, og skadeomfanget viste seg å være alvorligere enn først antatt.

Det er gjort grundige undersøkelser for å kartlegge årsaken til at flisene løsner, bl.a. har SINTEF vært på besøk.

I første anbudsrunde kom det inn kun ett tilbud, og det ble derfor foretatt ny konkurranse høsten 2015.

Her ga SemCon Nord AS det mest økonomisk fordelaktige tilbudet.