Beboere i kommunale helse - og omsorgsinstitusjoner har rett til å motta besøk, som må gjennomføres i tråd med nasjonale smittevernråd. Dette skriver Helsedirektoratet på sine nettsider.

Les mer om dette:

Besøk, pasienter og beboere

Oppdatering 19. mars:

Mistanke om smitte av covid-19 ved Sørfold sykehjem er avkreftet, etter at en pasient som først testet positiv på hurtigtest har avlagt to negative PCR-tester. Dette innebærer at institusjonen igjen kan åpne for besøk, når dette skjer etter gjeldende smittevernregler.

NB! Det er innført påbud om munnbind for besøkende ved begge sykehjem. Slik forebygger vi smitte sammen.

Besøk ved Sørfold eldresenter og Sørfold sykehjem skal gjennomføres etter disse retningslinjene:

Besøksregler institusjoner Sørfold kommune

Slik bruker du munnbind

Takk for at du bruker munnbind

Regjeringens tiltak for kommunene i Salten er forlenget til 11. april, her er det forskriftens kapittel 5C som gjelder for Sørfold kommune:

Forskift om smittevermtiltak