Næringsavdelingen kan gi individuell informasjon og veiledning om hvordan en etablerer egen næringsvirksomhet. Avdelingen kan blant annet gi informasjon om offentlige støtteordninger, og være bindeledd til kommunale og andre offentlige organer. Næringsavdelingen kan også gi næringsfaglig vurdering til etablerere som er registrert arbeidsledige, og som søker dagpenger fra NAV under etableringen.

Nyttige nettadresser for etablerere:

Altinn har en gratis tjeneste for bedrifter og etablerere.  Her finner du  svar på de vanligste spørsmål om regler for å starte og drive egen bedrift. 

Innovasjon Norge tilbyr tjenester innenfor finansiering, rådgivning, kompetanse, nettverk og profilering, samt nyttig info for gründere, blant annet finansieringsordninger.

www.skatteetaten.no

Her finner du informasjon om skatt, moms og arbeidsgiveravgift.

www.nav.no

Her kan du blant annet lese om mulighetene for å motta dagpenger eller attføringspenger under etablering av ny virksomhet.

VINN i Narvik driver nettbasert etablererskole. Ta kontakt med VINN, eller gå inn på www.etablerer.no

 Næringslokaler/næringsareal

Ta kontakt med Sørfold kommune for å høre om det finnes ledige arealer/lokaler til næringsvirksomhet.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til næringssjef Gerd Bente Jakobsen, tlf. 75 68 50 00/905 06 096 eller e-post gbj@sorfold.kommune.no