Næringsavdelingen kan gi individuell informasjon og veiledning om hvordan en etablerer egen næringsvirksomhet. Avdelingen kan blant annet gi informasjon om offentlige støtteordninger, og være bindeledd til kommunale og andre offentlige organer. Næringsavdelingen kan også gi næringsfaglig vurdering til etablerere som er registrert arbeidsledige, og som søker dagpenger fra NAV under etableringen.

Bedin er en gratis tjeneste for bedrifter og etablerere, som blir drevet av VINN på vegne av Nærings- og handelsdepartementet. Her finner du etablererpakke, nyttige guider, skjema, maler, oversikt over finansieringsordninger, regler i forhold til skatt og avgifter med mer.

Har du spørsmål om etablering av bedrift, kan du også ringe gratis til en bedriftsrådgiver på Narviktelefonene, telefonnr. 800 33 840 (ikke gratis fra mobil eller fra utlandet).


Nyttige nettadresser for etablerere:

www.invanor.no

Innovasjon Norge tilbyr tjenester innenfor finansiering, rådgivning, kompetanse, nettverk og profilering.

www.skatteetaten.no

Her finner du informasjon om skatt, moms og arbeidsgiveravgift.

www.spor-oss.no

Gir svar på de vanligste spørsmål om regler for å starte og drive egen bedrift. Nettsiden er et samarbeid mellom Arbeidstilsynet, Brønnøysundregistrene, Skatteetaten, Statistisk sentralbyrå og Trygdeetaten.

www.nav.no

Her kan du blant annet lese om mulighetene for å motta dagpenger eller attføringspenger under etablering av ny virksomhet.

VINN i Narvik driver nettbasert etablererskole. Ta kontakt med VINN, eller gå inn på www.etablerer.no

 Næringslokaler/næringsareal

Ta kontakt med Sørfold kommune for å høre om det finnes ledige arealer/lokaler til næringsvirksomhet.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til næringssjef Gerd Bente Jakobsen, tlf. 75 68 50 00/905 06 096 eller e-post gbj@sorfold.kommune.no