Regionvinner i Beintøft, 4 klasse ved Røsvik skole

4. klasse ved Røsvik skole er regionvinner i Beintøft.

Vi gratulerer skolen, klassen og deres engasjerte lærer Birgitte Gleinsvåg!

Vinner i en svært stor region

Beintøft er en nasjonal kampanje for grunnskolen i regi av Miljøagentene.

 26 000 skoleelever fra hele landet har i løpet av september konkurrert, hvor målet har vært å reise miljøvennlig til skolen, det vil si gå, sykle eller reise kollektivt.

Nå er vinnerne kåret, og 4. klasse ved Røsvik skole er regionvinner.

Dette henger uvanlig høyt, siden regionen omfatter både hele Nord-Norge og Nordvestlandet.

Premien er 10.000 kroner.

Bidrar til økt miljøfokus, samhold og trivsel

–  Å hevde seg i en slik konkurranse i en så stor region, er litt av en prestasjon, sier en stolt rektor Trude Gleinsvåg.

–  Akkurat denne aksjonen, Beintøft, bidrar til økt miljøfokus og kunnskap om klima og utslipp.

Vi har et dyktig personale som ser både lærings-og skolemiljøverdien i å delta på ulike prosjekter og aksjoner som dette.

Prosjekter som disse gir variert undervisning og nye metoder, gode læringsøkter og ikke minst samhold og trivsel blant elevene, sier Trude Gleinsvåg.

En miljøbevisst generasjon

Miljøagentene er barnas egen miljøorganisasjon.

De ønsker å inspirere flest mulig barn til å gå eller sykle. På denne måten blir det mindre forurensning der man bor, lufta blir renere, området rundt skolen blir tryggere og det blir mindre CO₂utslipp fra biler.

–  Elevene har vært gjennom fire ukesoppdrag med ulike tema: Trafikksikkerhet, lokalmiljø, helse og klima. For å oppnå full poengsum i konkurransen har vi satt som krav at klassene har engasjert seg i ukesoppdragene. Vi har fått fantastisk respons i form av kreative, morsomme og interessante bilder og tegninger.

Det er ingen tvil om at den oppvoksende generasjon er svært miljøbevisste, sier Are Shaw Waage, som er leder i Miljøagentene.