Den som gir barneverntjenesten opplysninger kan kreve å få være anonym.

Offentlige ansatte har en særlig meldeplikt til barneverntjenesten og har ikke anledning til å være anonyme.

Meldinger kan gis skriftlig, på telefon til NAV Sørfold v/barneverntjenesten, eller ved personlig oppmøte.

Skjema for bekymringsmelding, som kan lagres og skrives i på PC, trenger bare underskrift for hånd:

Bekymringsmelding for private meldere

Bekymringemelding for offentlige meldere

Kontaktinformasjon:

  • Navn: NAV
  • Telefon: 55 55 33 33
  • Epost nav.sorfold@nav.no
  • Postadresse: 8226 Straumen
  • Besøksadresse: Sørfold Rådhus
  • Åpningstid: Mandag, onsdag og fredag: kl 12.00-14.00.