Elgokse på Helland

Denne elgoksen er så vidt vi vet ikke syk, bare litt bedrøvet. Foto: Asbjørn Knutsen.

Kommunen skal ha melding om syke eller døde dyr

Skrantesjuke er en dyresykdom som har svært liten risiko for å smitte mennesker. Det formelle navnet på sykdommen er CWD, som står for chronic wasting disease.

Rådene man nå har fått fra Folkehelseinstituttet og Veterinærinstituttet gjør at en inntar en aktiv føre var-holdning knyttet til kjøtt fra dyr som tester positivt. Det er imidlertid svært liten risiko for smitte til mennesker fra dyr eller kjøtt.

Næringssjef og viltansvarlig Gerd Bente Jakobsen har sendt e-post til elgvaldene i kommunen om dette, siden jaktsesongen nå er i gang.

Hun ber den ansvarlige for hvert vald sende melding videre til alle jaktfelt og jaktledere.

I brevet presiserer hun at det er kommunen som skal ha melding, både om fallvilt, og om eventuelle obervasjoner av dødt, skadet, sykt eller generelt svekket hjortedyr.

–  Meld fra til meg på telefon 905 06 096 eller på e-post til gbj@sorfold.kommune.no, skriver hun.

Omfattende kartlegging i 2016

Mattilsynet og Miljødirektoratet planlegger å teste ca 15.000 hjortedyr for skrantesjuke i 2016.

Dette omfatter prøvetaking av alle hjortedyr som dør eller blir avlivet som følge av sykdom eller skade, inklusive trafikkdrepte, i hele landet. I tillegg skal det tas prøver av hjortedyr som blir felt under jakt i utpekte områder.

De utpekte områdene berører ikke Salten.

Jegere er svært viktige for kartleggingen

Mattilsynet og Miljødirektoratet vil sterkt oppfordre jegere og jaktlag til å bidra i kartleggingen av sykdommen. Jegere er svært viktige for å få inn prøvemateriale for testing.

Les mer på nettsidene til Norsk institutt for naturforskning:

NINA