Ordfører Lars Evjenth

Lars Kr. Evjenth stiller som Arbeiderpartiets ordførerkandidat også for kommende valgperiode. Han er også leder i valgstyret, og håper på minst like mange valgmuligheter for velgerne som sist.

Utfordrende tider i kommunesektoren

–  Jeg tenker på at innbyggerne i Sørfold skal ha valgmuligheter. Vi går utfordrende tider i møte på grunn av kommunereformprosessen. Jeg er derfor glad for at det både i posisjon og opposisjon stiller erfarne folk på listene, blant annet stiller Turid Willumstad for Høyre.

Dette sier ordfører Lars Evjenth.

Kommunen  v/valgansvarlig  har nylig sendt brev til politiske partier i Sørfold, med informasjon om høstens kommunestyrevalg. Brevet er sendt til samtlige partier som stilte med valgliste ved kommunestyrevalget i 2011, og disse er:

  • Sørfold Arbeiderparti
  • Sørfold Høyre
  • Sørfold Senterparti
  • Sørfold Sosialistisk venstreparti
  • Sørfold Fremskrittsparti

31. mars er absolutt frist for listeforslag

Valgdagen er mandag 14. september.  Som i 2013 blir det ikke søndagsvalg. Det er heller ikke foreslått endringer i valgkretsene.

Partienes frist for listeforslag er tirsdag 31. mars kl. 12.00. Denne fristen er absolutt.

–  Lister kan leveres på e-post eller fax. Dersom dere gjør det slik, må originale underskrevne lister leveres/sendes i posten så snart som mulig, heter det blant annet i brevet.

Etter at fristen er utløpt, kan forslagsstillere kun gjøre endringer på listeforslagene som er nødvendige for å bringe listeforslaget i samsvar med lovens krav, slik det går fram av Valgforskriftens  § 15.

Fristen for å trekke tilbake et listeforslag er 20. april kl. 12.00, jfr. Valgloven § 6-5.

Kommunal- og regionaldepartementet har egen valgside som oppdateres jevnlig med informasjon om valget:

valg.no

F.v. Lisbeth Bernhardsen og Lillian Martinussen

Valgansvarlig i Sørfold er Lillian Martinussen (t.h.), med Lisbeth Bernhardsen (t.v.) som stedfortreder. Her minner de om at alle som skal stemme må stå i manntallet.