Skal bli skotthyllbane i Lakseparken på Straumen

I Lakseparken på Straumen er det laget en planert grusbane som ligger litt lavere enn resten av parken. Selve skotthyllbanen er ferdiglaget av tre. Det skal også settes opp skjerm som fanger opp skivene eller hyllene, som de kalles.

Et kjeglespill

Skotthyll er et kjeglespill der man kaster jernskiver mot en trekubbe.

Det har visse likhetstrekk med bowling, siden det gjelder å velte kubben.

Skotthyll er en uhøytidelig aktivitet som passer for både barn og voksne.

Godt folkehelsetiltak

–  Man kan møtes og gjøre noe sammen på tvers av generasjonene. Og dette er godt folkehelsearbeid både fysisk og psykisk, siden det handler om trivsel, sier leder i Mental Helse Sørfold, Leif Strømdal.

Sistnevnte er administrasjonen i Sørfold kommune helt enig i. Det er nemlig de som fordeler støtte til folkehelsetiltak, av midler som kommunen får overført fra fylkeskommunen.

Skotthyllbane i Lakseparken har fått 25.000 kroner av folkehelsemidlene, og siden mye av arbeidet er utført, har Mental Helse Sørfold nå sendt anmodning om utbetaling, sammen med regnskap for prosjektet.

Spleiselag

Flere instanser har sponset dette prosjektet. Sørfold kommune har utført maskinarbeid, Andreas Moan AS har bidratt med masse, og Sørfold Industriservice har sørget for transport av massen.  I tillegg har medlemmer av Mental Helse Sørfold utført dugnad.

Det er også gitt tilskudd til prosjektet fra Mental Helse Nordland.

Gjenstående arbeid er forankring, innfesting og bygging av gjerde.

–  Arbeidene fullføres så snart det er mulig å foreta graving i grunnen med håndverktøy for fundamentering av gjerdet, skriver Mental Helse Sørfold i et brev til Sørfold kommune.