Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Besøkshjem - Å være besøkshjem

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Å være besøkshjem innebærer at du tar imot barn eller ungdom én eller flere helger per måned. Det er viktig at du er en trygg og stabil voksen med husrom og hjerterom. Besøkshjem er et frivillig hjelpetiltak og en støtte til familier som har et særlig behov. Besøkshjemmet skal ikke erstatte barnets hjem hos sine biologiske foreldre.

Kommunen vil vanligvis avertere etter besøkshjem når det er behov. Du kan også henvende deg til kommunen på eget initiativ.

Målgruppe

Enslige, par og barnefamilier

Kriterier/vilkår

Det stilles ingen krav om at du har formell utdanning for å være besøkshjem. Det legges størst vekt på at du er personlig egnet. Du kan gjerne ha egne barn.

For å bli godkjent, må du legge fram tilfredsstillende politiattest. Det kan kreves politiattest også fra andre som bor eller oppholder seg i hjemmet.

Det er lovbestemt at de som har oppdrag knyttet til barn, unge og psykisk utviklingshemmede skal levere politiattest.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa
Lover og forskrifter
Se spesielt barnevernloven § 4-4 - hjelpetiltak for barn og barnefamilier og § 6-10 - politiattest

Lover

Barnevernloven
Sosialtjenesteloven

___
Skjema

Skjema

Registreringsskjema Støttekontakt- og eller besøkshjem

Søknaden sendes til


Barneverntjenesten, NAV Sørfold
Rådhuset
8226 Straumen

 

 

Saksbehandling
Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Barneverntjenesten, NAV Sørfold
Telefon:55553333
Postadresse:Rådhuset, 8226 Sørfold
Besøksadresse:NAV Sørfold, Rådhuset
Andre opplysninger
Oppdatert:
2017-12-14 12:29