Ungdomsrådet på besøk på Mottakssenteret i Røsvik

Sørfold Ungdomsråd la deler av sitt møte 9. mars til Mottakssenteret i Røsvik. Her er de sammen med noen av beboerne.

Hadde samtaler en-til-en

10 ungdommer fra Mottakssenteret møtte Sørfold Ungdomsråd 9. mars.

Steinar Strand er sekretær for ungdomsrådet, og han informerte om rådet som en viktig del av lokaldemokratiet.

Så snakket medlemmene av ungdomsrådet enkeltvis med beboerne.

–  Jeg ga ungdområdet  i oppgave å finne fram 10 bilder hver på telefonen eller ipaden sin, og bruke disse til å fortelle om seg selv, hjemstedet, familien og hva de holder på med på fritida.

Dette fungerte veldig bra, sier Strand.

Inviterte beboerne til arrangementer for ungdom

Han orienterte også om planlagte arrangementer for ungdom, og inviterte til disse.

I folkehelseuka i  april blir det språk-kafé på biblioteket mandag 4. april og aktivitetsklubb med kafé og bordtennisturnering onsdag 6. april. Dette arrangementet legges til Sørfoldhallen.

Under Kraftfestivalen i juni er det ungdomsarrangement i Rådhussalern lørdag 18. juni. Dette blir et samarbeid mellom ungdomsrådet, kulturkontoret og ungdomsklubbene, og ungdommene fra Mottakssenteret er invitert.

Ønsker ungdom på besøk

–  Nå håper vi ungdom vil komme på besøk på Mottakssenteret og bli kjent med guttene som bor der, sier Steinar Strand.

Samme oppfordring har både beboerne og de ansatte ved senteret, som også benyttet anledningen til å si dette da ungdomsrådet var der.

–  Ta med dere venner og kom innom, dere er alltid velkommen.

Helsesøster bør være oftere ute i skolene

Av saker som ellers ble tatt opp i ungdomsrådet 9. mars, var ønske om styrking av helsesøstertjenesten, nettmobbing og aldersgrense for bruk av treningsrommet i Sørfoldhallen.

Her mener ungdomsrådet at ungdom fra 16 år bør få lov å trene uten å ha med seg en voksen.

Les mer om sakene som ble behandlet på mnøtet:

Møtereferat ungdomsrådet 9. mars 2016