Ferdig utdannet helsefagarbeider

Tine (32 år) har jobbet som assistent i pleie og omsorg i 14 år, og er nå ferdig utdannet helsefagarbeider. Fagprøven ble gjennomført på Sørfold sykehjem 21.- 23. januar, og enhetsleder Margunn Skjevik forteller at Tine besto med glans.

Vi gratulerer Tine Andorsen med bestått fagprøve!

Varierte arbeidsoppgaver og kontakt med mennesker

En helsefagarbeider har varierte arbeidsoppgaver og kontakt med mennesker i alle aldre. Noe nav disse er syke, andre har nedsatt funksjonsevne eller skal trene seg opp etter en ulykke.

Som helsefagarbeider kan man jobbe på sykehus, sykehjem, hjemme hos mennesker som trenger hjelp, i psykiatrien og i rusomsorgen.

Arbeidsoppgavene varierer, og er avhengig av pasienten eller brukerens behov og hvor du jobber.

For å bli helsefagarbeider, går man to år på skole og deretter følger to år som lærling. Man kan også utdanne seg videre etter bestått fagprøve.

Kan dette være noe for deg?

Les mer:

Helsefagarbeider