I tillegg ønsker Sørfold menighet å utfordre andre til engasjement, bygge gode samfunn nedenfra gjennom felles ansvar og deltagelse.

- Vi tror at økt trivsel i små lokalsamfunn kan bidra til en bærekraftig utvikling gjennom å redusere tilflyttingen til byene og øke bolysten i de mindre urbane områdene. melder diakonarbeider Connie Bakken, og spør i tillegg:

Vil du være med?

Flere måter du kan bidra på

Diakoniarbeider Connie, medlemmene i Eldres venner og Røsvik venneforening er nå klare til å planlegge høstens mange møtepunkter.
Kanskje du har lyst til å være med å bidra i praktiske, kulturelle og sosiale oppgaver eller med gode ideer?
Da ønsker vi deg hjertelig velkommen!

Gjennom året har vi kafe på Vaffelhjørnet hver fredag, sammenkomster i omsorgsboligene og aktiviteter på sykehjemmet i Røsvik.

Vi starter sesongen med et planleggingsmøte og medlemmene bestemmer selv om de vil bidra på et arrangement eller flere.

Ingen bidrag er for små. Om du kunne tenke deg å høre mer om hva det frivillige arbeidet går ut på, er du velkommen til planleggingsmøte på Vaffelhjørnet:

  • Eldres venner tirsdag 22.8 kl. 10 eller på
  • Møtet med Røsvik venneforening onsdag 23.8 kl. 10.

Du er også velkommen til å ta kontakt med diakoniarbeider Connie på kirkekontoret, på telefon eller stikke innom på fredagskafeen etter 1.sept. kl. 11-13 for kaffe, vaffel og en liten prat.

Håper vi sees!

Fredagskaféen
Sommeravslutning på fredags-kaféen på Vaffelhjørnet.

Elever deltar på Vaffelhjørnet
3. klasse ved Straumen skole er vertskap på fredags-kaféen på Vaffelhjørnet.