Viktig at digital post blir lest

Sørfold kommune har tatt i bruk digitale løsninger for å sende ut brev. Dette er en fordel både for oss som sender ut brev og for deg som mottaker: Kommunen sparer utgifter til porto og kopiering, og arbeidstid med å legge alle brevene i konvolutter og sende dem.

Du som innbygger får brevet med en gang det sendes ut, og melding på telefon.

Men opplegget fungerer slik at hvis mottakeren ikke leser det som kommer i den digitale postkassen innen 40 timer innenfor virkedager (altså ikke lørdag og søndag), blir brevet automatisk skrevet ut og sendt som vanlig post.

Derfor er det viktig at du leser det du får i den diigtale postkassen din.

Du oppretter digital postkasse selv

Du må selv opprette digital postkasse, og

Slik gjør du det (video)

Du kan velge mellom to postkasser - Digipost eller e-Boks. Postkassene er likestilte og begge tilfredsstiller strenge krav til sikkerhet.

Les mer på

Norge.no

Se også:

Trygg innsending av sensitiv informasjon

Du kan betale kommuale avgifter etc. med eFaktura

Er du kunde eller leverandør?

Elektronisk faktura, EHF