Fokus på bærekraft og miljø

Dette er tredje året uka gjennomføres, men første gang at hele Salten er med.

– Det er et viktig løft at Gjenbruksuka nå blir for hele Salten. Skal vi klare å nå våre ambisiøse mål for et mer bærekraftig samfunn, er det avgjørende at vi alle bidrar til en sirkulær økonomi, sier Kjell Hugvik, kommunedirektør i Bodø kommune.

Prosjektleder i Iris Salten, Carina Rist, mener samarbeidet gjør det mulig å skape en felles arena som retter fokus på hvordan Saltensamfunnet i fellesskap kan nå klimamålene.

Håper på stor oppslutning i Sørfold

I Sørfold er planlegging av uka i gang. I disse dager sendes brev til grendelag og foreninger, der alle oppfordres til å bidra med arrangementer i hele kommunen.

Den enkelte arrangør vil selv være ansvarlig for gjennmføring av sitt arrangement, men kan søke kommunen om støtte.

Kommunen vil søke om tilskudd fra Iris-fondet.

Lørdag 23. september blir det Gjenbruksdag med kafé i Rådhussalen kl. 10.00-16.00.

Da håper en å få til klesbytting, mini-loppemarked, rebusløp, kulturinnslag med mer.

Produkter med redesign

Redesign er et godt eksempel på gjenbruk. Begge husflidslagene i Sørfold har fokus på dette, her ser vi produkter som ble vist fram på en temadag i regi av Nordre Sørfold Husflidslag i 2019.

I Sørfold kommune er det Sharon Dahlskjær som er kontaktperson. Dersom du ønsker mer informasjon eller vil melde inn deltakelse, kan du ringe henne på mobil 95925622.
Evt. på epost sharon.dahlskjar@sorfold.kommune.no.

 

Les mer om

Gjenbruksuka