Overgang fra 10. klasse til videregående

Stor og viktig overgang

Bo hjemme eller flytte på hybel ?

Hva er miljøtjenesten på videregående skole ?
Får jeg stipend, hvor mye får jeg ? Kan jeg ta opp lån? 
Hva skjer hvis jeg  må bytte skole eller linje ?
Hva skjer hvis jeg må slutte ?
Mister jeg noen rettigheter ? Får jeg hjelp hos NAV?

Hva er fristen for å bytte hvis jeg har valgt feil?

Spørsmålene er mange.

Å starte på videregående skole er en stor og viktig overgang i livet som byr på mange muligheter, kanskje også noen utfordringer.

–  For de aller fleste er dette en positiv opplevelse, men vi vet at både ungdommene og de foresatte har mange spørsmål. Noen svar har vi, mens andre spørsmål kan vi snakke om for å bli tryggere.

Vi som arrangerer denne temakvelden er skolehelsetjenesten, psykiatrisk sykepleier, NAV– barnevernstjenesten, kulturkontoret og fagleder oppvekst, heter det i brevet som er sendt til samtlige foresatte som har barn i 10. klasse i Sørfold.
 

Miljøtjenesten ved videregående skole kommer

I tillegg kommer Laila Aleksandersen, leder for Fauske videregående skoles miljøtjeneste, som har jobbet i mange år med hybelboere.

Vilde Sofie Nohr kommer også, hun er tidligere elev ved Straumen skole. Nå går hun på videregående skole i Bodø, og hun vil fortelle om sine erfaringer.

Skyssutgifter dekkes

Det presiseres at møtet er for foresatte og 10. klassinger i hele kommunen.

–  Vi serverer god kveldsmat, og dekker skyss til og fra Straumen. Foresatte må samordne skyssen. Påmelding seinest fredag 15. januar til steinar.strand@sorfold.kommune.no, sier Steinar Strand, som er med i det tverrfaglige samarbeidsteamet som er vertskap for møtet.
 

Foresatte og ungdommer ønskes vel møtt.