Bonå bru er reparert

Jan Ove Kristiansen ved enhet teknisk/næring kan konstatere at Bonå bru er utbedret. Brua over Bonåelva ligger ved en kommunal bygdevei, ikke riksveien. Foto: Sørfold kommune/ Monica Åsheim.

Inspeksjon avdekket skader

Det var en inspeksjon av bruer og kaier i 2013 som avdekket skader på Bonå bru.

Kommunen benytter firma Safe Control AS til slike inspeksjoner, og de oppsummerte blant annet følgende i sin rapport:

Landkaret på vestside har betydelige sprekker i sidemur/vinge og bakvegg.

Bakveggen er i ferd med å kollapse ved at den presses framover.

Oppstår lett sprekker

Det er svært vanlig at eldre bruer ikke har drenerende masse i fyllingen, men heller leireaktig jord som holder godt på vann. En fylling som holder på mye vann gir stor påkjenning på landkarveggene.

Når i tillegg betongkvaliteten er forholdsvis dårlig og det er lite armering, oppstår det lett sprekker.

Kommunestyret bevilget penger til to bruer

Saken ble lagt fram for kommunestyret 11. februar i år, der det ble antydet en kostnad på 1 million kroner for å få brua reparert.

Kommunestyret bevilget 1 300 000 kroner, til dekning av kostnader både til utbedring av Bonå bru og til utredning av Bakken bru i Nordfjord ved hjelp av konsulent.

Nå er begge disse bruene reparert.