Før vigselen – bestill prøvingsattest

Før ekteskapet kan inngås, må ekteskapsvilkårene prøves.

Brudeparet må derfor sende inn egenerklæring og forlovererklæring til sitt lokale skattekontor.

På bakgrunn av disse opplysningene vil Skatteetaten prøve om ekteskapsvilkårene i ekteskapsloven er oppfylt, og i så tilfelle utstede en prøvingsattest.

Les mer på skatteetatens nettsider:

Veien til ekteskapet – steg for steg

Prøvingsattesten er gyldig i fire måneder fra utstedelsesdatoen, og må være gyldig på vielsestidspunktet.

Original prøvingsattest skal sendes til Sørfold kommune:

Sørfold kommune
v/ servicekontoret
Rådhuset
8226 Straumen

Hvor foregår vielsen?

 Vielsen foregår på Rådhuset, i møterom Siso.

Det er også mulig å benytte Rådhussalen, om ønskelig.

Ønskes annet lokale enn Rådhuset, kan dette avtales.

Vielsen er gratis, med mindre de som skal gifte seg har spesielle ønsker om pynting, alternative lokaler, vigsel utover ordinære åpningstider eller lignende.

Hvem kan vie?

I Sørfold kommune har ordfører og varaordfører vigselsmyndighet.

Bestille tid

Dere bestiller tidspunkt ved å kontakte servicekontoret, tlf. 75 68 50 00 eller e-post post@sorfold.kommune.no

Når kommunen har mottatt prøvingsattesten, vil dere motta en endelig bekreftelse på tidspunkt for vigselen samt diverse praktiske opplysninger. 

Prøvingsattesten må være mottatt av kommunen senest 3 uker før planlagt vigsel.

  • Selve seremonien varer vanligvis 10-15 minutter.  
  • Etter seremonien vil dere få en midlertidig vigselattest. Endelig vigselsattest utstedes av  Skatteetaten